Artifact

Organic Growth for Regional Development

70% of professionals in TU Delft foresee a break in the way we perform urban development.

RVOB_CAFE-01

RVOB cafe of the Dutch economic ministry is discussing incremental urban development. Play the City sees this as the new era of the fine tradition of city making in the Netherlands.
Play the City advocates use of city gaming to support more interactive and evolutionary city development.

Moeilijke marktomstandigheden zorgen ervoor dat projecten anders worden bekeken dan enkele jaren geleden. Dat is naar alle waarschijnlijkheid een tijdelijk verschijnsel, maar voor een deel zullen zaken ook structureel veranderen. Edo Arnoldussen, directeur ontwikkeling bij het RVOB, overziet in een gesproken column de situatie. Hij haalt daarbij onder meer een enquête aan die Deloitte samen met de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling van de TU Delft hield onder 500 professionals. Blijkens deze enquête staan ons de komende jaren ingrijpende en structurele veranderingen te wachten. Zo denkt 70 procent van de ondervraagden dat winst uit grondexploitaties als één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor gemeenten zal verdwijnen. Een ander opvallend punt is dat er een vergaande flexibilisering in de planvorming zal optreden. Er zal steeds meer gewerkt worden met globale bestemmingsplannen die meer vrijheid geven om via kleine stappen tot stedelijke transformatie te komen, zo is de verwachting.
Lees meer