Artifact

Play Noord! 16 oktober 2011

Derde simulatiedag

Derde dag concentreren de spelers zich op het vergroten van de welvaart en het welzijn van de Van der Pekbuurt bewoners, en zien kansen hiervoor in de lege gebieden van Overhoeks.

Ontwikkelaars werken visionair aan een gemengd programma in de vorm van wonen-scholen- werkruimtes en hergebruik van de Shell gebouwen als sportscomplex met nieuwe woningen. Tijdens deze dag is er ook een bejaardenwooncomplex voorgesteld, gecombineerd met andere functies, en ondersteund door de woningbouwcorporatie. Dit heeft onder andere, geresulteerd in het vormen van een forse ‘sociale’ strip, oftewel een ‘voorzieningen zone’.
Het was wel opvallend dat er tijdens de derde dag er geen officiële partijen (gemeente, woningbouwcorporatie, politici) aanwezig waren, waarover sommige spelers bezwaar hebben gemaakt. Hierdoor waren niet alle nodige rollen vertegenwoordigt, en vooral meespelende bewoners voelden zich hierdoor niet serieus genoeg genomen.