Artifact

Play Noord! 14 oktober 2011

Eerste simulatiedag

Kenmerkend van Noord Straks van het eerste dag was het vormen van verschillende CPO’s aan de ene kant, en het bundelen van krachten van de ontwikkelaars aan de andere kant. Beide groepen hebben ook intensief met de burgemeester overlegd, en hun plannen aangepast volgens de advies van de burgemeester.

Play Noord 14 oktober 2011

Overig resultaat is een grote aandacht voor het groene karakter van Noord, en een sterke menging van verschillende functies, binnen bestaande grootschalige bebouwing. Karakteristiek van de nieuwbouw projecten was dat meeste spelers zich hebben geconcentreerd op het realiseren van het ‘traditionele’ programma’s zoals wonen, winkels, werken en recreatie. Pas tegen het eind van het spel werd ook aan voorzieningen gedacht.de advies van de burgemeester.