Items Magazine

In de bijna dertig jaar sinds zijn start in 1982 heeft Items, tijdschrift voor vormgeving, zich ontwikkeld tot het toonaangevende designblad in het Nederlandstalige gebied. Items kijkt naar het designveld vanuit de gedachte dat alle ontwerpvakken een aantal essentiële karaktertrekken delen. Architectonisch, grafisch, industrieel, product- en modeontwerp kenmerken zich door een specifieke verhouding tussen wat vroeger kunst en nijverheid heette, daarna vorm en functie, en tegenwoordig cultuur en industrie. Design is zowel functioneel product als cultuuruiting. Wat dat betreft is Items nadrukkelijk een actueel cultureel tijdschrift, dat in aanvulling van, en soms in polemiek met, media op het gebied van de visuele cultuur bericht over de wijze waarop wij ons als culturele individuen sociaal en esthetisch uitdrukken. Tegelijkertijd erkent de redactie de eigenheid van elke ontwerpdiscipline – een huis is iets anders dan een boek of een jas. Dat is onze redactionele uitdaging: bruggen te slaan over de traditionele grenzen van de ontwerpdisciplines heen, zonder de expertise te negeren die elke ontwerpkritiek nodig heeft om precies te zijn. Items wil zijn positie als toonaangevend Nederlands designtijdschrift behouden en versterken. Enerzijds door nieuwe ontwikkelingen in de ontwerpvakken van nabij te volgen en onderzoeken, door kritisch te kijken naar trends en nieuwe producten, door 'sterontwerpers' aan nader onderzoek te onderwerpen en jonge ontwerpers te introduceren, door ruimte te bieden aan discussies over hete hangijzers, en die zo nodig te entameren – kortom, door de actualiteit van het ontwerpen kritisch te beschrijven en analyseren. Anderzijds willen we die actualiteit in perspectief plaatsen door overkoepelende thema's te onderzoeken, die de culturele context van de design duiden.