Artifact

De ‘biotoop’ principes

De ‘biotoop’ principes pleit voor zoveel mogelijk groene gevels op de bestaande (hergebruikte) gebouwen en het aanleg van groene daken. Daarnaast wil ‘biotoop’ meer betekenis en stadslandbouw functie in het openbare groene gebieden, waardoor de plaatselijke ecologie van het gebied wordt versterkt.

biotoop

Debra Solomon is de medeoprichter van de stadslandbouw platform Urbania-Hoeve. Haar rol in PlayNoord! is die van cultureel ondernemer.