PlayNoord! Dag 2 Deel 1

In de eerste ronde worden van een hoger schaalniveau de plannen voor Overhoeks [OVH], Van der Pek [VDP] en Buiksloterham [BSH] gepresenteerd. Iedere deelnemer is burgemeester van één van de drie wijken en mag buiten zijn of haar eigen wijk één investering doen [1] en één winstgevend plan bedenken [2]. Beide ideeën moeten de kwaliteit van de eigen wijk vergroten.

<strong>Veel</strong> <strong>stemmen</strong> voor de verbindingen

Buiksloterham: Willem Velthoven, Eric Armorie, Han Michel

De burgemeesters van Buiksloterham willen dat er een schaalverkleining plaatsvindt. Bestaande kavels worden in kleinere kavels ingedeeld en uitgegeven voor bedrijfjes. Door Buiksloterham een eigen belastingsysteem te geven, wordt ondernemen in buiksloterham nog aantrekkelijker. Ook vinden zij de verbindingen erg belangrijk. Ze willen verbinding met de stad en met het NDSM terrein verbeteren en intensiveren. Fietspaden moeten de verbinding met de overige gebieden vergroten.

Willem wil (1) investeren in een parkeermetersysteem, als Noord zich gaat ontwikkelen dan wil hij hiermee geld verdienen en tegelijk voorkomen dat werkelijk overal geparkeerd gaat worden. Als winstgevend project wil hij een reuzenachtbaan door heel Overhoeks bouwen. Geen afgesloten kavel, maar een ‘Ride of your life’ die overal overheen en tussendoor gaat. Hierdoor vormt de attractie geen fysieke belemmering in het gebied. De achtbaan trekt bezoekers, en vergroot de zichtbaarheid van Noord.

Erik (1) investeert in een jachthaven tussen Van der Pek en Buiksloterham. Om geld te verdienen wil hij (2) een park aanleggen als verbinding tussen de twee woongebieden in Van der Pek en Overhoeks. Er ontstaat even een discussie over wat het oplevert, maar indirect kan een park andere ontwikkelingen aanjagen en in prijs laten stijgen.

Han’s investering (1) bestaat uit een opknapbeurt voor de Van der Pekstraat. Als aanloop van en naar de stad verdient deze straat een opknapbeurt. Om geld te verdienen wil hij (2) de markt op mosveld uitbreiden en vernieuwen.

Van der Pek: Oswaldo Rensum, Hans Vermeulen, Tess Broekmans, Klaar van der Lippe

Van der Pek is een eiland. Dat is mooi, maar het heeft wel verbindingen nodig om uitwisseling aan te kunnen gaan met de rest van Noord en met name Buiksloterham, Overhoeks en Centrum. Daarom moet de pontfrequentie en aantal omhoog. Noord moet het SoHo van Amsterdam worden. SoHo staat voor sociaal holland, sociale betaalbare woningbouw met veel mogelijkheden. Buiksloterham lijkt het meest geschikt voor deze transformatie, maar ook Van der Pek kan hierin meespelen.

Oswaldo wil (1) een permanent uitgaanscentrum bij of in Tolhuistuin. Dit uitgaanscentrum moet de bewoners ook serieuze uitgaansgelegenheid bieden aan de Noordoever van het IJ en mensen uit de stad naar Noord brengen in het weekend. Om dit te financieren wil hij (2) een bedrijfssportcomplex bouwen in Buiksloterham dat in een behoefte voorziet voor de verschillende bedrijfjes die zich daar gaan vestigen.

Hans gaat investeren in (1) een Metrohalte aan de IJ oever. Hij kan maar niet begrijpen dat de gemeente Amsterdam een Noord/Zuidlijn gaat bouwen en dan de oever vergeet aan te sluiten. Om dit te betalen wil hij een (2) Sky bar op de bovenste verdieping van de Shell toren. Een microhoreca waar voor 200 euro per stoel luxe gedineerd kan worden. De mensen die daar komen eten hebben van deze hoogte een fantastisch uitzicht over de investeringsmogelijkheden in noord en zien de stad in beter perspectief, Mosplein is eigenlijk even ver verwijdert als de Dam.

Klaar investeert in de (1) Pont. Deze moet 24 uur om de drie minuten gaan varen. Geen wachten meer, maar een constante verbinding van en naar Noord. En de fiets kan mee! Om dit te financieren

Overhoeks: Bart Stuart, Remy Vlek, Marc Noyons

Er moet geïnvesteerd worden in Overhoeks, het is nu nog een grote witte vlek en het is moeilijk te vinden voor mensen die er niet wonen. Het gebied moet op korte termijn invulling krijgen. Er is behoefte aan een culturele invulling in de vorm van Park, Theater, identiteit. De sterke kant van Noord en daarmee Overhoeks is Media. Samenwerking en burgerinitiatief moeten een grote rol krijgen in de ontwikkeling van Overhoeks.

Bart wil graag investeren in (1) de publieke ruimte in Van der Pek. Hij vind dat de openbare ruimte heel veel bepaalt in een wijk en de 30 jaar achterstallig onderhoud in Van der Pek doet hem zeer. Hij zou graag gratis stopcontacten bij de bankjes zien. Liefdecontactpunten noemt hij ze, zodat mensen kunnen buitenwerken, even met de buurman kunnen praten terwijl ze hun telefoon opladen. Om geld te verdienen (2) wil hij een bedrijfsverzamelgebouw voor wietteelt openen in Buiksloterham. In het bedrijfsverzamelgebouw kunnen de kleine illegale wiettelers uit Van der Pek via een cooperatie m2 kopen voor hun wietteelt. Door het gunstige belastingklimaat is Buiksloterham ideaal voor dit soort ondernemingen. Lokale coffeeshops zoals het Filliaal kunnen direct goede kwaliteit wiet afnemen en al die gevaarlijke situaties op zoldertjes en in schuurtjes zijn ook verleden tijd.

Remy wil een (1) fietspad van NDSM met bruggen langs de noorder IJ oever. Hij wil geld verdienen door de markt op Mosveld een nieuwe impuls te geven.
Marc pleit voor (1) een Tolhuistuin en Eye Institute kortingpas voor Van der Pek en Overhoeks bewoners; de VanderPekPas. Om de verbinding tussen stad en land te maken wil hij een Bedrijfsverzamelgebouw voor culturele ondernemers en een cultureel centrum in Overhoeks.

Conclusie

Er wordt weer een grote nadruk gelegd op verbindingen leggen, dit kunnen bruggen, fietspaden of openbaar vervoerpunten zijn, maar iefst 7 van de 18 voorstellen gaan over het verbeteren van de verbindingen. Wat ook verassend is ten opzichte van vorige keer is dat er veel aan recreatie (6) wordt gedacht, maar veel minder aan toerisme (2). Twee voorstellen gaan heel specifiek over de markt op Mosveld en nog eens twee voorstellen gaan over het opknappen van de openbare ruimte in Van der Pek. Het overgrote deel van de ingrepen gaat specifiek over het verbeteren van de woon en verblijfskwaliteit. Nog een verassende ontwikkeling zijn de voorstellen voor een Wietverzamelgebouw en het verplaatsen van de prostitutie uit het centrum naar Buiksloterham. Dit lokt een heleboel hilariteit uit, maar er ontstaat meteen ook een discussie of dit wel gewenste functies zijn in noord. Misschien dat de belastingvrije zone er iets mee te doen heeft.

Verassend genoeg zijn er ook verschillende voorstellen die zonder dat de spelers het weten precies hetzelfde zijn qua locatie en doel als op dag 1 voorgesteld. De Metrohalte, de Pontverbinding, de jachthaven, de route langs het water, de brug tussen Van der Pek en Overhoeks en het uitbaten van de bovenste verdieping van de Shelltoren. Wel ontstaat er meteen een discussie over wenselijkheid van een hogere frequentie pontverbinding versus de metrohalte. Omdat je op de pont wel je fiets mee mag nemen en in de metro niet wordt bij herstemming massaal gestemd op de Pont.

Voor het overzichtverslag van de zaterdag klink hier