Play Noord! Dag 1 Deel 2

Part of: THEME_STRAKS

Welke projecten haalden de stemronde wel en welke niet? Wat waren de ideen en wie werkten onder één hoedje?

01 Multifunctionele stedelijke plek – Mirjam (Jerry en Gerard)
Plek voor wonen en buurtvoorzieningen.

02 Framework I en II – Marcel
Mix to Max groeimodel. Een externe constructie/frame waarbinnen het gebouw zichzelf kan uitbreiden. Met onder andere: kiosk, café, terras aan het water, appartementen, atelier/studio, jeugdherberg.

03 Hergebruik Grootlab – Jolbert en Geraldine ism met Anke
Oosters woon-/warenhuis. Met; wonen/werken icm ateliers, herenuizen met ateliers, wonen/werken, supermarkt, vrijmarkt, restaurant, binnenmarkt en groene facade en dak.

04 Grote lijn op menselijke maat – Diederik
Diederik gaat wonen in de Overhoeks toren en bouwt zijn atelier aan het kanaal. Door deze op hetzelfde terrein, maar op afzonderlijke locaties te bouwen beslaat zijn dagelijks leven een groter gebied. Dit grotere gebied gaat een rol spelen in zijn dagelijks leven. Hierdoor krijgt hij een gevoel van eigendom en verantwoordelijkheid over dat grotere gebied.

06 Groene verbindingen – Aafke
Grote groene verbindingen langs de IJ oevers en het gebied in.

07 De Biotoop – Debra
Groen op alle façades in dit gebied. Opheffen van footprint. Daarnaast kan het groen gebruikt worden voor lesdoeleinden en als ecologische versterker. De kruisbestuivers.
Bebouwing met gemengde voorzieningen.

08 Nieuw museumplein – Zef
Een openbare plek om te vieren, leven, feesten, huldigen, etc. Zicht op het water en de stad. Zicht vanuit de stad op deze plek.

09 Voorzieningen aan het water – Sascha en Saskia
Groene routes aanvullen met losse voorzieningen en kleinschalige horeca.

10 Drijvend Zwembad – Sascha

11 Shell toren – Louis en Floor
Woon/werkruimte voor internationale film industrie.

12 Socio – Gerard
Sociale woningbouw ten behoeve van de laatste fase renovatie Van der Pek Buurt

13 Samenleven in het groen – Miriam
Rust in wonen door programma; wonen, natuurvoedingswinkel, klein café, groene daken, gevels, bos.

14 Middelbare school/gymnasium – Floor

15 CPO on the edge
Ingetogen woongemeenschap met veel collectieve voorzieningen.

Kijk voor een verslag van de hele dag hier