PlayNoord! Dag 1

Verslag

Afgelopen 14 Oktober werd Play Noord! Officieel voor de eerste keer gespeeld. Het was spannend, maar ook leuk om te zien hoe de verschillende partijen gezamenlijk aan de slag gingen om Overhoeks te ontwikkelen.

Niet iedereen vind alle plannen even goed

Rollen:

// • Chris Keulemans – Spelleider
• Zef Hemel – Burgemeester
• Aafke Post – Adviseur Gemeente
• Gerard Schuurman - Ontwikkelaar
• Geraldine Hallie - CPO
• Marcel van Wees – Activist
• Saskia Hulskens – Cultureel ondernemer
• Jerry Breg en Palcal van der Berg – Ontwikkelaar
• Louis Pirenne – Cultureel ondernemer
• Anke de Vrieze – Ondernemer
• Sascha Glasl – Woningbouw corporatie
• Diederik Maris – Bewoner
• Mirjam de Rijke – CPO
• Jolbert ten Napel – Woningbouw
• Debra Solomon – Ondernemer (alleen ronde 2)
• Floor Ziegler – publiek en tijdelijk ondernemer (alleen ronde 2) //

PlayNoord Deel 1 - de grote lijn

De dag begon met een welkom van Ekim Tan en uitleg over het spel. Chris Keulemans was de spelleider en Zef Hemel had de schone rol van burgemeester op zich genomen. Maar eerst kon iedereen burgemeester worden en een voorstel doen voor de wijk. Iedere aanwezige kan zelf kiezen van welke van de drie wijken hij/zij burgemeester wil worden. De burgemeesters moeten eerst per wijk bekend maken wat hun visie voor hun eigen wijk is. Vervolgens mogen ze ieder twee voorstellen doen. Een daarvan moet de leefbaarheid vergroten, de andere moet winst opleveren. Er zit alleen één addertje onder het gras. Je mag geen voorstellen doen in je eigen wijk.

De burgemeesters van Van der Pek (Gerard, Marcel, Aafke, Anke en Mirjam) zetten in op verbindingen tussen de bewoonde delen en het water. Langs die verbindingen moet ruimte komen voor cultureel programma. Ook de menging van Bedrijvigheid en wonen vinden zij belangrijk. De ontwikkeling van het gebied moet blijven doorgaan, misschien zelfs door goedkoper uit te geven en dit als aanjager voor volgende ontwikkelingen te gebruiken.

De burgemeesters van Buiksloterham (Geraldine, Jerry en Pascal, Sasha en Jolbert) willen het hotel bij Mosplein verplaatsen naar de IJ-oever. Op de plaats waar het gebouw nu staat is dan ruimte voor een brede scholengemeenschap. Bovendien willen zij wonen uitplaatsen naar gebieden buiten Van der Pek. Hiermee willen zij een betere verdeling van de levendigheid en een grotere aaneenschakeling van het hele gebied bereiken. De bewoners van Overhoeks moeten voor hun dagelijkse behoeften en vermaak niet meer naar het zuiden van het IJ hoeven, maar dit kunnen vinden in Noord.

Er moet ruimte komen om te vieren vinden de burgemeesters van Overhoeks (Zef, Saskia, Louis en Diederik) De functies van Museumplein moeten overgeheveld worden naar Noord, er moet een ruimte komen die geschikt is voor grote evenementen.
Hier kun je een preciezer verslag lezen van de verschillende voorstellen. Hieronder vind je een samenvatting.

Uiteindelijk worden er verassend veel voorstellen gedaan over bereikbaarheid (8 van 23). Die later allemaal in één cluster worden geplaatst. In de voorstellen blijkt ook dat het water in het gebied (niet alleen het IJ) als kans gezien wordt (8) en bereikbaar gemaakt moet worden. Het water vormt ook een barrière, want drie burgemeesters stellen de aanleg van een brug voor. Bovendien zijn relatief veel voorstellen gericht op recreatie/fun (7) en toerisme (4) en winkelen in de wijk (3).
Na de stemming blijven vijf projecten over. Dit zijn: De metrohalte van Zef, Het icoon op de markt van Saskia, de club in de shelltoren van Jerry en Pascal, de verschillende bruggenvoorstellen die zijn samengevoegd onder één stem en de openluchtbioscoop van Louis.

PlayNoord! bouwen voor een beter Overhoeks

In de middag verplaatst het spel zich naar een schaalmodel van Overhoeks. Het braakland is het speelterrein en de deelnemers krijgen allemaal een rol toebedeeld die dicht bij hun echte betrokkenheid bij Overhoeks ligt. Hun rol bepaalt hoeveel m2 ze maximaal per beurt en in totaal mogen bouwen. Een ontwikkelaar kan veel meer bouwen dan een bewoner. Bovendien bepaalt de rol hun doelstellingen. Een woningcorporatie zal met name woningen en voorzieningen bouwen terwijl een ondernemer zich juist moet focussen op het verdienen van geld met het opstarten van ondernemingen. Het spel wordt simultaan gespeeld in 10 ronden, elke ronde vertegenwoordigt een jaar. Na de 5e ronde en aan het einde van het spel kan gestemd worden. De projecten met de minste stemmen moeten wijken terwijl de projecten met de meeste stemmen uitbreiding krijgen.

Burgemeester Zef Hemel begint met een toespraak. Hij geeft de spelers één wens mee. Hij wil een publieke ruimte in het midden met een open groene as naar de oever van het IJ. Voor de hele toespraak van burgemeester Zef Hemel klik hier.

De eerste en tweede ronde wordt er voorzichtig gebouwd. De projecten zijn vooral kleinschalig en liggen aan het water. Er wordt direct gebruik gemaakt van de lege gebouwen. In de drie daarop volgende ronden worden de projecten grootschaliger en meer divers van aard. Er worden bondgenootschappen gevormd en partijen beginnen elkaar te helpen.

Het resultaat na vijf ronden bouwen is duidelijk zichtbaar. Langs het water en om de door burgemeester Hemel aangewezen locatie voor een nieuw museumplein staan vooral grote blokken en clusters bebouwing. Deze blokken en clusters bestaan bijna allemaal uit een mix van wonen en voorzieningen. Per blok is er veelal wel een thema, wonen voor ouderen, oosters woon en warenhuis, zelfvoorzienend en groen. Vooral de door de burgemeester aangewezen groene as en evenementruimte zijn nog leeg. Net als de om de bestaande bebouwing. Hoewel het nieuwe museumplein van Zef wel wordt meegenomen in de stemronden is het nog vooral een lege plek. Evenals de ruimtes tussen en rond de bestaande (nieuwe) bebouwing. Hier kunt u kijken naar de precieze voorstellen en het verloop van het stemmen.

In de structuur van Overhoeks verandert niet veel na het stemmen. Wel verdwijnt er erg veel wonen. Hier ontstaat een discussie over. De voorzieningen in het gebied moeten wel gevoed worden door bewoners en gebruikers van het gebied.
In de twee ronden na het stemmen wordt er druk gebouwd aan dit wonen, maar ook aan het invullen van de lege ruimten. Debra slaat haar slag en het lukt haar iedereen met het ‘groene’ virus te besmetten. Qua vorm doet het resultaat denken aan een voortzetting van de bestaande bouwwijze. Grote blokken. Er wordt wel meer gemixt met functies en er zijn verbazend veel groene gevels. Even als in het originele plan en gelijk aan de wens van Zef ligt de bebouwing rond een groot groen gebied.